Polní test

FV moduly

Skutečné globální srovnání Mono, Poly, PERC a Dual FV modulů.

Data v reálném čase
-- -- Místní čas
Datum instalace: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Ozáření
Rumunsko
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Celkový solární výnos: --

Split-cell

2500Wp --
Celkový solární výnos: --

Poly

2500Wp --
Celkový solární výnos: --

PERC

2500Wp --
Celkový solární výnos: --

* Toto jepolní test a výsledky jsou specifické pro tuto instalaci v tomto umístění,Zjistěte, které řešení je nejvhodnější pro vaši situaci. Výsledky se mohou lišit podle vlivů prostředí.

Smart BatteryProtect odpojuje baterii od méně důležitých zátěží, než se baterie úplně vybije (což by baterii poškodilo), nebo dříve než baterie nebude dostatečně nabita, aby mohla nastartovat motor.

Při programování Smart BatteryProtect přes Bluetooth lze nastavit libovolnou požadovanou úroveň zapnutí/vypnutí. Lze taky zvolit jednu z devíti přednastavených úrovní zapnutí/vypnutí, a to pomocí programovacího kolíku (viz návod).

Podle potřeby lze Bluetooth vypnout.

Ochrana baterie Smart BatteryProtect je jednosměrné zařízení. Dokáže se vypořádat pouze s proudem v jednom směru, tedy buď s proudem do zátěže, nebo s proudem z nabíječky, ale ne s oběma proudy současně. Kromě toho může proud protékat pouze ze svorky IN do svorky OUT. V případě použití se zátěží se baterie připojí ke svorce IN a v případě použití s nabíječkou se ke svorce IN připojí nabíječka.

VictronConnect

Služba VictronConnect umožňuje získat informace o aktuálním stavu a konfigurovat všechny produkty Victron, které mají zabudovaný Bluetooth nebo jsou připojeny k VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.

Stahování

Victron online training

If you would like to know more about this product, we have an Online Training course available. Training includes a video, links to important reference resources, and an exam to test your knowledge. Successful completion is rewarded with a certificate. Online Training requires a free Victron Professional account.

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce