Fungování těchto webových stránek je plně zajištěno solární energií.

Zkuste demo-verzi Vzdálné správy Victron
Celkové množství vyprodukované solární energie
MWh
Watt
Solární zisk
Galvanický oddělovač VDI-16, VDI-32 a VDI-64

Galvanický izolátor brání elektrolytické korozi. Blokuje nízkonapěťové stejnosměrné proudy, které vstupují do lodě přes zemnicí vodič pobřežního napájení. Tyto proudy mohou způsobit korozi podvodních kovových částí lodi, jako jsou trup, vrtule, hřídel a tak dále.
Galvanický izolátor se skládá vnitřně ze dvou diod, které jsou zapojeny antiparalelně. Když jsou tímto způsobem připojeny, diody umožňují proud v obou směrech, ale pouze nad určitým prahovým napětím. Napětí, při kterém diody provádí proud, je kolem 1,4 Vdc.

Izolátor je instalován přímo za vaším lodním připojením 230 V. Přední napětí z galvanického oddělovače je vyšší než potenciální rozdíl mezi kovy. Výsledkem je, že toto napětí neumožňuje vedení, takže galvanický oddělovač zabrání provedení elektrolytického proudu. Je-li však v obvodu střídavého proudu (vyšší) chybové napětí, diody umožní průchod proudu a zařízení se zbytkovým proudem přeruší obvod.

Stahování

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce