The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Zkuste demo-verzi Vzdálné správy Victron
Celkové množství vyprodukované solární energie
MWh
Watt
Solární zisk

Dva střídavé AC vstupy s integrovaným přepínačem napájení

Střídač Quattro může být připojen na 2 nezávislé zdroje střídavého napětí, např. k místní el. přípojce a k záložnímu generátoru nebo ke dvěma generátorům. Quattro automaticky připojí zátěž k aktivnímu zdroji.

Dva střídavé AC výstupy

Hlavní výstup střídače nemá odpínací funkci. V případě výpadku nebo poruchy napájecí sítě, nebo odpojení místního napájení, hlavního nebo záložního generátoru, Quattro okamžitě přebírá dodávku energie do připojené zátěže. Toto nastává tak rychle (méně než 20 milisekund), že počítače nebo jiné elektronické přístroje pokračují v činnosti bez přerušení. Druhý výstup je pod napětím pouze tehdy, pokud je přítomné napětí na jednom ze vstupů Quattra. Spotřebiče, které by neměli zatěžovat baterii, jako jsou např. chladicí jednotky nebo el. boilery, mohou být připojeny k tomuto druhému výstupu.

Unikátní funkce PowerAssist

Quattro zamezí přetížení výkonově omezeného střídavého AC zdroje proudu. V prvé řadě bude automaticky snížen nabíjecí proud baterie, pokud by mělo dojít k přetížení . V druhé řadě potom dochází k posílení výstupního výkonu výkonem odebíraným z baterie.

Virtuálně neomezený zdroj díky možnosti paralelního zapojení

Až 6 střídačů Quattro může pracovat paralelně a tím zvýšit dodávaný výkon. Je možné realizovat i třífázové zapojení.

 

Přečíst celý popis Skrýt informaci

Více informací

Afsanah’s guest house

Afsanah’s guest house

Přečíst celý text