field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Neinvertující kabel pro vzdálené zapínání a vypínání

Použijte tento kabel k připojení následujících produktů do VE.Bus BMS:
- Skylla-TG (všechny modely)
- Modely Battery Protect BP40i, BP60i (výroba všech byla přerušena).

Kabel přenáší logiku ovladače dálkového ovládání ze systému VE.Bus BMS (normálně vysoký a otevřený okruh v případě alarmu) na logiku potřebnou pro výše uvedené produkty: zatáhnutí dolů pro vypnutí.

Stahování

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce