field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Invertní kabel pro vzdálené zapnutí/vypnutí

Použijte tento kabel pro připojení (již se nevyrábí) měniče napětí Phoenix Inverter 12/180, 24/180, 12/350 nebo 24/350 do VE.Bus BMS nebo solární nabíječky BlueSolar MPPT, která má výstupní výkon:

• VE.Bus BMS: měnič napětí se vypne, pokud jsou baterie vybité

• nabíječka BlueSolar MPPT: připojení měniče napětí přímo na výstupní zátěž nabíječky BlueSolar MPPT není možné; měnič napětí musí být připojen k baterii. Poté použijte tento kabel k zapnutí nebo vypnutí měniče napětí pomocí výstupního zatížení.


Stahování

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce