field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

Neinvertující kabel dálkového zapnutí/vypnutí VE.Direct

Použijte tento kabel pro dálkové ovládání regulátorů nabíjení BlueSolar a SmartSolar MPPT.

Všimněte si, že u větších modelů SmartSolar tento kabel používat nemusíte, protože jsou vybaveny vnitřní svorkou dálkového zapnutí/vypnutí.

Nabíječka bude zapnuta, když signál na kabelu je vysoký. Je-li zdrojový signal snížen nebo ponechán volně plovoucí, nabíječka bude vypnuta.

Všimněte si, že při použití tohoto kabelu není možné použít port VE.Direct k jakémukoliv jinému účelu. Například, pro připojení k zařízení GX, nebo ke hardwarovému klíči VE.Direct Bluetooth Smart na nabíječce BlueSolar.


Stahování

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce