field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

VE.Bus BMS chrání každý článek baterie Victron lithium-iron-phosphate (LiFePO4 nebo LFP).
Každý článek baterie LiFePO4 musí být chráněn před hlubokým vybitím, přebitím a vysokými teplotami. Baterie Victron LiFePO4 mají integrované ovládání vyvažování teploty a napětí (zkratka: BTV) a připojují se k VE.Bus BMS pomocí dvou sad kruhových konektorů M8. BTV některých baterií může být řetězové. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k baterii LiFePO4.

BMS:
Vypne nebo odpojí zátěž v případě, že dojde k přebití, snížení nabíjecího proudu, v případě bezprostředního přepětí nebo překročení teploty (pouze výrobky VE.Bus, viz níže) Vypne nebo odpojí nabíječky baterií v případě bezprostředního přepětí nebo překročení teploty

Stahování

Vyhledejte nejbližšího dodavatele Victron Energy.

Najít prodejce